PROTESTU CD, CZYLI PUKAMY DO WSZYSTKICH DRZWI

Opublikowano: 17-12-2015 | Autor: Administrator

 

Koleżanki i koledzy rodzice, mieszkańcy Zabierzowa i przyjaciele naszej szkoły

     Przed piątkowym głosowaniem, nad losami naszej szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców pukają do wszystkich drzwi, za którymi mogą znaleźć przyjaciół i sprzymierzeńców sprawy zmiany decyzji o przesunięciu rozbudowy naszej szkoły. W dniu 16.12.2015 odbyło się spotkanie z dyrekcją organu prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie tj. z Panią Janiną Wilkosz i Panią Marią Michałowską. Oczywiście obie Panie bardzo dobrze znają warunki lokalowe panujące w szkole i potrzeby szybkiej rozbudowy. Poprosiliśmy Panią Wilkosz, która w dniu 17.12.2015 będzie brała udział w zwołanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Budżetu i Finansów, o przygotowanie zestawień i symulacji dla członków komisji, z których będzie jasno wynikać, że rozbudowa szkoły jest konieczna, bez względu na decyzję Ministerstwa w sprawie gimnazjów.  Pani Dyrektor GZEAS-u jest naszym bezpośrednim przedstawicielem w sprawach oświatowych w gminie,  poza tym jest głęboko przekonana o potrzebie tej inwestycji. W związku z tym skierowaliśmy do niej pismo z prośbą, aby odczytała go, w naszym imieniu, na posiedzeniu połączonych komisji w czwartek. Pismo, w którym wykazujemy, że przeciążona ilością uczniów szkoła, nie spełnia w wielu sferach obowiązujących standardów. Mamy nadzieję, że będzie ono kolejnym wołaniem o głos rozsądku, w tak ważnej dla naszych dzieci sprawie. Zapukaliśmy do właściwych drzwi i mamy nadzieję, że nasz głos zostanie wysłuchany.  Poniżej zamieszczone zostało złożone przez nas pismo. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, aby mieć pełen obraz bardzo trudnej pod wieloma względami, sytuacji w naszej szkole.

 

W imieniu Rady Rodziców, członkowie Prezydium

Renata Niewiarowska, Małgorzata Lewandowska        

Agnieszka Skraba i Piotr Urbanik

 

 


 

 

Kraków dnia 16.12.2015

 

 

Pani Dyrektor GZEAS

Mgr Janina Wilkosz

 

 

Dotyczy : Przesunięcia terminu rozbudowy szkoły podstawowej w Zabierzowie

 

            Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Zabierzowie, działając z upoważnienia i w imieniu wszystkich rodziców, zwraca się do Pani z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu wykazania, że złożony przez członków Komisji Budżetu i Finansów wniosek o przesunięcie rozbudowy naszej szkoły w czasie, jest całkowicie nieuzasadniony.

            Przedstawiciele rodziców, nauczycieli i dyrekcja szkoły, jak Pani wie, spotkali się z radnymi, w tym członkami w/w komisji w tej sprawie w dniu 14.12.2015 r. Zaprosiliśmy wszystkich tych Państwa do odwiedzenia naszej szkoły i zapoznania się osobiście z panującymi tam warunkami lokalowymi, co nastąpiło w dniu 15.12.2015. Mamy nadzieję, że to naoczne zderzenie się z panującymi w tej szkole warunkami, otworzy oczy osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji finansowych w tej sprawie.

            Zwracamy się jednak do Pani, jako osoby odpowiadającej za nadzór nad tą placówką, z prośbą o przygotowanie na posiedzenie Komisji Oświaty i Budżetu, która się odbędzie w dniu 17.12.2015 materiałów, które w sposób jasny i merytoryczny przekonają członków obu komisji o potrzebie niezwłocznej rozbudowy tej szkoły.

            Jak pokazało spotkanie w dniu 14.12.2015 przygotowywanie zestawień, będących ciągiem liczb, nie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli pracują nad tym ludzie, którzy na co dzień nie zajmują się takimi analizami. Błędne odczytanie danych prowadzi do postawienia błędnych wniosków, a w konsekwencji do wydania decyzji, które w zasadniczy sposób wpływają na warunki edukacji naszych dzieci.  Prosimy o sporządzenie zestawień w taki sposób, żeby nawet osoba, która nie jest zaznajomiona z analizami matematycznymi, w sposób niebudzący żadnych zastrzeżeń je zrozumie.

            Przypominamy także, ze rodzice wyrazili pozytywną opinię dotyczącą wcześniejszego wprowadzenia dzieci najmłodszych do szkoły, ale tylko dlatego, że mieliśmy jasne zapewnienia władz, że szkoła będzie rozbudowywana od 2016 roku. Prosimy o bardzo wyraźne wyartykułowanie członkom komisji podejmujących decyzje w tej sprawie, ze wtłoczenie kolejnych roczników uczniów doprowadziło do tego,  że wszystkie pomieszczenia znajdujące się w szkole musiały zostać zaadoptowane na potrzeby edukacyjne. Pomieszczenia te często nie spełniają ani obecnych wymogów, ani jakichkolwiek standardów. Pani Dyrektor robi, co może w tej sprawie, ale nie jest magiem, aby ze szkoły zbudowanej na 300 uczniów, w komfortowy sposób zmieściła ponad 500.

            Pragniemy także zaznaczyć, że w chwili obecnej, w związku z zaistniałą sytuacją, szkoła jest dwuzmianowa. Do godziny 17.00 uczą się także te dzieci najmłodsze, które wracają do domu zmęczone już samym faktem tak długiego przebywania w ciasnych szkolnych salach i głośnych korytarzach.

            Przypominamy, że świetlica szkolna nie spełnia obecnych wymagań do obsługi tak dużej ilości uczniów, nie ma jadalni na spożywanie obiadów, dzieci młodsze jedzą je w salach pomiędzy książkami. Szkoła nie posiada czytelni, biblioteka została w znaczny sposób pomniejszona, nie istnieje gabinet higienistki szkolnej, w pracowni komputerowej uczniowie siedzą w dwie lub trzy osoby przy jednym komputerze, niektóre sale lekcyjne są przechodnie, mała salka do zajęć gimnastyki korekcyjnej mimo swoich niewielkich  rozmiarów jest wykorzystywana do planowych lekcji wychowania fizycznego.  Hol, w którym dzieci się przebierają, stojąc jedne nad drugimi, jest tak ciasny, że tylko czujność nauczycieli i Pań z obsługi szkoły sprawia, że nie dochodzi tam codziennie do wypadków.

            Pragniemy zauważyć także, że do szkoły tej uczęszczają uczniowie z orzeczeniami z poradni specjalistycznych, którym ustawa o szkolnictwie gwarantuje zajęcia rewalidacyjne z dysfunkcyjnych obszarów, które w tym momencie  są realizowane w warunkach niekomfortowych.

            W ramach swoich godzin karcianych nauczyciele powinni mieć możliwość pracy tak z uczniem potrzebującym zajęć wyrównawczych, jak i uczniem zdolnym. Brak sal powoduje, że jest to bardzo utrudnione, a czasem niemożliwe. Paranoicznie pasja i upór części nauczycieli powoduje, że ich uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, nie tylko na szczeblu wojewódzkim, ale i ogólnopolskim. Gdyby szkoła miała pracownie pozwalające twórczo pracować z dziećmi, tych osiągnięć byłoby znacznie więcej.

            Wiemy rzecz jasna, ze te wszystkie problemy są Pani bardzo dobrze znane i bliskie, dlatego też zwracamy się właśnie do Pani, naszego przedstawiciela w strukturach gminnych, o przekazanie tej wiedzy i doświadczenia, w nadzorze nad tą placówką, członkom odpowiednich komisji i innym radnym, którzy zechcieliby przyjaźnie spojrzeć na warunki edukacji w tej, największej w gminie szkole.

            Zwracamy się, za Pani pośrednictwem, do wszystkich osób odpowiedzialnych za losy naszej szkoły, o rozwagę w podejmowaniu tak kluczowych dla naszych dzieci decyzji. My rodzice cierpliwie czekaliśmy na rozbudowę tej szkoły w budżetowej kolejce, rozumiejąc sytuację innych placówek, których stan był jeszcze gorszy, ale teraz czujemy żal i rozgoryczenie.

             Informujemy także, że tym razem nie pozwolimy się oszukać i wszelkimi możliwymi sposobami będziemy walczyć o zmianę niekorzystnej, dla naszych dzieci decyzji. Prosimy o wsparcie naszych działań w tej, jakże ważnej sprawie. Apelujemy, aby nasze dzieci nie stały się kartą przetargową w starciach różnych opcji politycznych. Dziecko jest dobrem nadrzędnym i o tym prosimy pamiętać.

 

 

                                                                       Z upoważnienia i w imieniu wszystkich rodziców i uczniów

                                                                                                 Prezydium Rady Rodziców

                                                                              Renata Niewiarowska, Małgorzata Lewandowska,

                                                                                       Agnieszka Skraba i Piotr Urbanik

 

 

Do wiadomości :

  1. w/w
  2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie
  3. Rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej