Protest przeciwko wstrzymaniu rozbudowy szkoły

Opublikowano: 16-12-2015 | Autor: Administrator

Drodzy Rodzice, mieszkańcy Zabierzowa i przyjaciele naszej szkoły!

      Radni z Komisji Budżetu i Finansów postawili i przegłosowali wniosek o obniżenie kwoty przeznaczonej na rozbudowę naszej szkoły do tak niskiej, że realnie oznacza to znowu odsunięcie tej inwestycji w czasie. W poniedziałek 14.12.2015 r. Pani Dyrektor szkoły, przedstawiciele organu prowadzącego, nauczycieli oraz rodziców wzięli udział w spotkaniu z radnymi z naszej gminy, w tym z członkami Komisji Budżetu i Finansów. Mimo przedstawionych członkom komisji niezbitych argumentów, za wycofaniem złożonego wniosku, spotkanie nie przyniosło oczekiwanych przez nas rezultatów. Udało się jednak zaprosić w/w radnych do obejrzenia na własne oczy warunków lokalowych, w jakich uczą się nasze dzieci. Radni zapoznali się z warunkami panującymi w naszej szkole w dniu 15.12.2015. Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami starali się pokazać radnym wszystkie najtrudniejsze tematy, z jakimi muszą się zmagać na co dzień. Rada Rodziców wraz z nauczycielami i dyrekcją szkoły postanowili zawalczyć o nasze dzieci i ich godne warunki nauki. W tym celu złożyliśmy petycję zawierającą nasze rozgoryczenie, w związku z zaistniałą sytuacją, a także wyraźny sprzeciw, co do  stosowania takich praktyk. Największa gminna szkoła ma też największe braki lokalowe, trudno tu, pomimo ogromnych starań dyrekcji i nauczycieli, o zachowanie jakichkolwiek standardów. Będziemy walczyć o nasze dzieci! W świetlicy szkolnej można podpisywać nasza petycję. Pokażmy, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie wpłynąć na decyzje dotyczące nas samych. Przeczytajcie zamieszczoną poniżej petycję, prześlijcie znajomym, podpisujcie się na listach. Na stronie internetowej szkoły będziemy zamieszczać wszystkie informacje dotyczące tego tematu, przedstawione w sposób uporządkowany i rzetelny, bez podtekstów politycznych, za to z wielką troską o los naszych pociech.

 

W imieniu Rady Rodziców, członkowie Prezydium

Renata Niewiarowska, Małgorzata Lewandowska      

Agnieszka Skraba i Piotr Urbanik

 


 

Kraków dnia 15.12.2015

 

Wójt Gminy Zabierzów,

Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów,

Radni Gminy Zabierzów,

Komisja Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej,

Komisja Budżetu i Finansów

 

 

Dotyczy : Wniosku Komisji Budżetu i Finansów w sprawie przesunięcia kwoty 3,000,000 zł. na rozbudowę szkoły  podstawowej w Zabierzowie, na inne inwestycje gminne.

 

PETYCJA

 

            Społeczność zabierzowska, która w dniu wczorajszym, spotkała się w siedzibie CKiPGZ z Radnymi, przedstawicielami władz oświatowych oraz członkami Komisji Budżetu i Finansów, pragnie przekazać wszystkim Państwu nasze głębokie niezadowolenie z działań podjętych w sprawie wstrzymania rozbudowy szkoły podstawowej w Zabierzowie.

            Mieszkańcy Zabierzowa na rozbudowę szkoły czekają już od kilku dekad. Od roku 2010, kiedy to został zamówiony i zrealizowany projekt rozbudowy szkoły, wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych do tego celu pozwoleń, władze gminny wraz z Dyrekcją tejże szkoły podjęły wiele działań, które miały przygotować grunt pod mającą się rozpocząć inwestycję. Złą sytuację lokalową szkoły pogorszył zasadniczo fakt wprowadzenia do szkoły dodatkowych roczników dzieci 5 i 6-letnich, tworząc Zespół Szkolno-Przedszkolny, mając zapewne świadomość, że jest to okres przejściowy, do czasu rozbudowy szkoły. Czas mija, a warunki dzieci uczących się w tej szkole są najgorszymi w całej gminie Zabierzów. Dodatkowo pragniemy Państwu przypomnieć, że jest to największa szkoła gminna.

            Niedopuszczalnym wydaje się fakt, że członkowie Komisji Budżetu i Finansów chcą podjąć tak ważną dla mieszkańców Zabierzowa decyzję bez ich wiedzy i zgody. Przeraża fakt całkowitego nie zrozumienia potrzeb dzieci, w tym tych najmłodszych. Na wczorajszym spotkaniu o potrzebie rozbudowy szkoły rozpaczliwie przekonywali Państwa Radnych nie tylko rodzice uczących się tam dzieci, ale i grono pedagogiczne, mieszkańcy sąsiadujący ze szkołą oraz Ci, którzy przyszli, bo uczęszczali kiedyś do tej szkoły, a teraz odbierają z niej wnuki, przerażeni, że  jest tam teraz  gorzej, niż kilkadziesiąt lat temu.

            To bardzo smutne i przygnębiające, że dobro tych najmłodszych mieszkańców naszej gminy nie jest dobrem powszechnym. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie byli w stanie wczoraj przekonać nas o słuszności sformułowanego przez siebie wniosku. Argument, że rząd planuje wygaszanie gimnazjów, w żaden sposób nie może wpływać na realizację zadań naszej gminy, bo póki co nie ma takiej regulacji prawnej, która pozwala podejmować decyzje w oparciu o deklaracje polityków, za którymi nie idzie konkretne zaplecze prawne. A takiego nie ma i nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek powstanie. Dlatego opieranie się na wyliczeniach dotyczących hipotetycznych sytuacji jest niedopuszczalne. Ponadto  Panowie z Komisji Budżetu i Finansów błędnie, jak się wczoraj okazało, zinterpretowali przedstawione im wyliczenia w tej sprawie. Być może wyliczenia statystyczne nie były dobrą formą przekazu informacji i za mało czytelną dla osób nie zajmujących się tym zawodowo. Dlatego zwracamy się z prośbą do organu prowadzącego szkołę podstawową w Zabierzowie, o przygotowanie materiałów w innej formie i przekazanie ich niezwłocznie do członków Komisji Budżetu i Finansów, aby mogli jeszcze raz zapoznać się z w/w tematem i wycofać swój wniosek.

            Bardzo cieszy nas fakt, że siła argumentów, która padała wczoraj pod adresem członków komisji spowodowała, że przyjęli oni nasze zaproszenie do szkoły podstawowej w Zabierzowie, aby na własne oczy zobaczyć to wszystko, o czym opowiadała zebrana społeczność. Wierzymy, że wizyta ta całkowicie odmieni Państwa pogląd na warunki uczących się tam dzieci. Szkoła, która powstała do nauki tam 300 uczniów, dzisiaj musi pomieścić ponad 500. Od czasu jej budowy nie powiększyła się ani o metr, a kolejni uczniowie rozpoczynają naukę we wszystkich zaadoptowanych do tego celu pomieszczeniach, z których wiele nie spełnia obecnie obowiązujących przepisów. Wszelkie starania Pani Dyrektor, w celu zorganizowania w jakiś ludzki sposób tej placówki, z góry skazane są na niepowodzenie, bez zaplecza lokalowego. Szkoła jest dwuzmianowa, nie ma sal na zajęcia dodatkowe, świetlica nie jest dostoswana do przyjmowania tak dużej ilości uczniów, nie ma stołówki, odpowiedniej szatni, gabinetu higienistki, czytelni i wielu, wielu innych rzeczy, które w pozostałych szkołach gminnych są zwykłym standardem.

            Ta petycja to żółta kartka, jaką wszystkim Państwu wystawiamy dzisiaj my mieszkańcy Zabierzowa. 530 uczniów to 1060 rodziców, drugie tyle dziadków i wielu innych wyborców zawiedzionych, a wręcz oszukanych podejmowanymi przez Państwa działaniami w tej sprawie. Stawiamy dzisiaj stanowcze NIE wstrzymaniu rozbudowy szkoły. Apelujemy o to, by dobro naszych dzieci stało się też dobrem Was wszystkich, których wybraliśmy do reprezentowania naszych interesów. Nie ma takich decyzji, których nie można zmienić.  Nie wolno wstrzymywać, ani przesuwać w czasie społecznie uzasadnionych decyzji i to tak demograficznie, jak i ekonomicznie. Najwyższym dobrem każdego rodzica jest jego dziecko, to oczywista prawda, prawdą też jest to, że my rodzice płacimy tu podatki, a za naszymi dziećmi idą subwencje do budżetu gminy, co oznacza, że mamy prawo oczekiwać, że pieniądze te będą mądrze rozdysponowane.

            Rozdzielając środki należące do wszystkich mieszkańców gminy, należy bardzo starannie ustalić priorytety finansowanych z nich inwestycji. Dzisiaj najwyższym priorytetem są godne warunki nauki w szkole podstawowej w Zabierzowie naszych dzieci i o to będziemy walczyć, wszelkimi dostępnymi środkami.

 

 

                                                                       Z upoważnienia i w imieniu wszystkich rodziców i uczniów

                                                                                                 Prezydium Rady Rodziców

                                                                              Renata Niewiarowska, Małgorzata Lewandowska,

                                                                                        Agnieszka Skraba i Piotr Urbanik

 

 

Do wiadomości :

  1. w/w
  2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie
  3. Rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej