Książki naszych marzeń

Opublikowano: 06-11-2015 | Autor: Administrator

Program „Książki naszych marzeń” realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

W ramach programu dyrektorzy szkół mieli czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do organów prowadzących do 24 czerwca 2015 r. Natomiast terminem złożenia wniosków organów prowadzących do wojewodów był 8 lipca 2015 r.

Środki budżetu państwa realizowane w ramach programu „Książki naszych marzeń” można wykorzystać do 31 grudnia 2015 r.

W ramach programu wsparcie finansowe na zakup książek przysługuje organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależy od liczby uczniów. Maksymalnie wynosi:

  • 1000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów;
  • 1 300 zł dla szkół liczących od 71 do 170 uczniów;
  • 2 170 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania
i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania 
z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

Program „Książki naszych marzeń” poprzedzi Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016-2020 będą wspólnie realizować ministerstwa: edukacji narodowej oraz kultury i dziedzictwa narodowego..

 

Gmina Zabierzów przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Organy prowadzące szkoły ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego, są obowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu. Za wkład własny uważa się wkład finansowy w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

 

Wysokość wsparcia udzielonego dla gminy Zabierzów dla szkoły w Zabierzowie:

 

Nazwa szkoły

Całkowity koszt 

(zł)

Kwota dotacji (zł)

Kwota wkładu własnego gminy Zabierzów (zł)

Szkoła Podstawowa  im. II Armii Wojska Polskiego 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabierzowie

2712,50

2170,00

542,50

 

Koordynator projektu Ewelina Szlachta

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej