Rada Rodziców

2018/2019

Bardzo proszę o przekazywanie składek na Komitet Rodzicielski do skarbników szkół (Marta Leśniak - budynek przy ul. Szkolnej, Katarzyna Brzózka - budynek przy ul. Kolejowej).

Składki:
40 zł/dziecko dla klas I – IV (budynek przy ulicy Szkolnej)
50 zł/dziecko dla klas V-VIII i klasy gimnazjalne (budynek przy ulicy Kolejowej)

Dla klas uczących się w szkole przy ul. Szkolnej – skarbnik Marta Leśniak - wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać:
1. Przelewem na konto 07 8589 0006 0000 0034 1480 0001 tytułem: Rada Rodziców kl. ....

2. W kasie banku Bank Spółdzielczy Rzemiosła filia w Zabierzowie ul. Leśna 2a (przy Tesco) tytułem: Rada Rodziców kl.....

3. Osobiście u skarbnika Rady Rodziców dla ul. Szkolnej Marty Leśniak - tel. 517408885

Dla klas uczących się w szkole przy ul. Kolejowej – skarbnik Katarzyna Brzózka - wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać:
1. Przelewem na konto 42 8589 0006 0000 0035 3050 0001 tytułem: Rada Rodziców kl. ....
2. W kasie banku Bank Spółdzielczy Rzemiosła filia w Zabierzowie ul. Leśna 2a (przy Tesco) tytułem: Rada Rodziców kl.....
3. Osobiście w sekretariacie szkoły na ul. Szkolnej (zostanie wystawione potwierdzenie przyjęcia pieniędzy, sekretariat przekaże je skarbnikowi
4. Osobiście u skarbnika Rady Rodziców dla ul. Kolejowej Katarzyny Brzózki - tel. 608661683

Preferowana metoda płatności: bezpośrednio w banku lub przelew. 


WPŁATY NA KOMITET RODZICIOELSKI WRACAJĄ DO UCZNIÓW W FORMIE :

  1.      Nagród, dyplomów i medali na koniec roku szkolnego,
  2.      Nagród w konkursach szkolnych,
  3.      Dofinansowania dyskotek i zabaw szkolnych,
  4.      Finansowania przejazdów na olimpiady i zawody sportowe,
  5.      Doposażenia zasobów biblioteki szkolnej,
  6.      Zakupy sprzętu lub innych akcesoriów np. stojaków na rowery, dekoracje itp.
  7.      Dofinansowanie imprez okolicznościowych np. dni nauki,

Wpłaty na komitet rodzicielski będą obejmowały finansowanie uczniów uczących się w poszczególnych budynkach. Wynika to z innych zasad funkcjonowania dzieci młodszych i starszych oraz ich odmiennych potrzeb.

W związku z przesunięciem dwóch roczników do budynku gimnazjum,  Rada Rodziców na zebraniu walnym, podjęła decyzję o zlikwidowaniu odpisów za terminową wpłatę składek.

Gorąco zachęcamy do wpłat, które wspierają przecież nasze własne dzieciaki.

 


 

Rada Rodziców naszej szkoły (2018/2019):

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Renata Niewiarowska

Dla budynku na ul. Szkolnej:
Z-ca Przewodniczącej - Monika Wiśniewska
Skarbnik - Marta Leśniak
Sekretarz - Paweł Popławski

Dla budynku na ul. Kolejowej:
Z-ca Przewodniczącej - Agnieszka Skraba
Skarbnik - Katarzyna Brzózka
Sekretarz - Jolanta RumianWpływy 2015/2016

Wydatki 2015/2016

Bilans 2014/2015

Rozliczenie 2014/2015

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej