STRAJK PRACOWNIKÓW SZKOŁY / PRZEDSZKOLA

Opublikowano: 03-04-2019 | Autor: Administrator

Szanowni Państwo,

w związku  z tym, że ponad 90% pracowników szkoły/przedszkola poparło referendum strajkowe pracowników oświaty informuję, że nastąpią zmiany w organizacji pracy szkoły/przedszkola w dniach strajku t.j. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W tym czasie organizacja pracy w szkole/przedszkolu będzie przebiegała następująco:

1)      zajęcia opiekuńcze będzie realizował tylko dyrektor i wicedyrektor szkoły, z tego więc wynika ograniczenie liczby miejsc dla dzieci/ uczniów objętych opieką,

2)      nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji),

3)      szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze tylko dla 65 uczniów i 45 dzieci przedszkolnych ( 23 na ul. Sportowej, 22 na ul. Szkolnej),

4)      zajęcia opiekuńcze będą prowadzone od godz. 7.00 do 17.00,

5)      zajęcia opiekuńcze będą zapewnione dla  tylko dla 65 uczniów i 45 dzieci przedszkolnych ( 23 na ul. Sportowej, 22 na ul. Szkolnej), rodziców pracujących, którzy wpiszą się na listę w szkole/przedszkolu według kolejności zapisu, aż do wyczerpania miejsc,

6)      listy będą udostępnione w szkole w świetlicy szkolnej dla uczniów i dzieci oraz w budynku przedszkola w godzinach:

a)      12.00 do 17.00 w dniu 03.04.2019 r.

b)        7.00 do 17.00 w dniu 04.04.2019 r.

c)         7.00 do   9.00 w dniu 05.04.2019 r.

W przypadku wypełnienia listy wcześniej niż w wyżej określonych terminach, Dyrektor informuje rodziców o braku możliwości opieki nad pozostałymi uczniami/ dziećmi.

7)      w dniach egzaminu gimnazjalnego t.j. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie,

8)      w dniach egzaminu na zakończenie klasy 8 szkoły podstawowej t.j. 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie,

9)      w dniach egzaminów wszyscy rodzice we własnym zakresie zapewnią opiekę dla swoich dzieci,

10)   w okresie strajku pracowników szkoły/przedszkola z wyjątkiem dni egzaminów, szkoła nie zapewnia dowozu dla uczniów,

11)   zastrzegamy sobie możliwość odwołania egzaminów (w tym dowozu uczniów) w zależności od decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej co do ustalania składu zespołów nadzorujących egzaminy.

INFORMACJE dodatkowe dla rodziców:

1)      Infolinia dla rodziców uruchomiona zostanie w GZEAS w Zabierzowie od dnia 3 kwietnia od godziny 12.00 nr telefonu 12-285-15-62 wew. 26 i 25, w pozostałych dniach infolinia działa w godzinach:

poniedziałek 9.00 do 17.00

wtorek – czwartek 8.00 do 16.00

piątek 7.00 do 15.00

2)      Informacje bieżące będą zamieszczane w dziennikach elektronicznych szkół, a także na stronach www GZEAS, szkół, Gminy i na facebooku Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w szkole/przedszkolu.

3)      Rodzice mogą skorzystać w okresie zamknięcia szkoły/przedszkola z oferty Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie. Oferta w załączeniu.

4)      O odwołaniu lub zakończeniu strajku poinformujemy Państwa za pośrednictwem wymienionych w pkt 2 miejsc ogłoszeń.

Zabierzów, 03.04.2019 r.

 

 

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów proponuje

 rodzicom  dzieci i uczniów  uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Zabierzów

w czasie trwania strajku pracowników szkół zajęcia opiekuńczo-rozwijające

 

Liczba dzieci możliwa do objęcia zajęciami:

75 w grupach wiekowych

Czas trwania zajęć:

od godziny 8.00 do 13.00

Rodzaje zajęć: 

projekcje filmowe, zajęcia plastyczne, gry planszowe, zajęcia biblioteczne, zajęcia animacyjne.

Zapisy dzieci uczniów na zajęcia:

w sekretariacie SCKiPGZ, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia są w tym czasie nieodpłatne.

Obowiązki rodzica:

Rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko na zajęcia do SCKiPGZ w Zabierzowie ul. Szkolna 2 oraz odebrać je o godzinie 13.00

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej