Znaczące osiągnięcie naszych gimnazjalistów

Opublikowano: 14-06-2018 | Autor: Administrator

     Sześcioro uczniów z klasy IIIA naszego gimnazjum zdało egzamin z języka niemieckiego  w Instytucie Goethego w Krakowie i zdobyło oficjalne certyfikaty Fit in Deutsch 2, potwierdzające ich umiejętności językowe na poziomie A2.

     Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch  jest egzaminem dla młodzieży i ma charakter międzynarodowy. Potwierdza on ukończenie poziomu A2 w sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i jest uznawany wszędzie za granicą. Przeprowadza się go we wszystkich oddziałach Instytutu Goethego  w całym świecie, przy czym wszędzie ma on identyczny przebieg. Składa się z części pisemnej i ustnej, w czasie których uczniowie muszą pokazać, że rozumieją język niemiecki w mowie i piśmie, potrafią napisać proste zadanie (najczęściej jest to nieformalny SMS i formalny e-mail), a także są w stanie porozumiewać i wypowiadać się w prostych rutynowych sytuacjach, na tematy dotyczące swojego bezpośredniego otoczenia oraz rzeczy związanych z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

     Uczniowie przygotowywali się do egzaminu od stycznia do maja 2018r., uczestnicząc w cotygodniowych zajęciach pozalekcyjnych. Cztery osoby zdały egzamin z wynikiem bardzo dobrym, a dwie z dobrym. Najlepsze rezultaty uzyskali z części ustnej egzaminu - niemal wszyscy zdobyli maksymalną liczbę punktów. Gratulacje z powodu wysokich wyników przekazał nam Pan Andreas Kotz odpowiedzialny w Instytucie Goethego za organizację egzaminów językowych.

     Zdobycie certyfikatów jest ważnym osiągnięciem uczniów i pięknym podsumowaniem nauki w klasie językowej gimnazjum. Mam nadzieję, że zachęci ich to do dalszego rozwijania umiejętności w zakresie języka niemieckiego i zdobywania następnych certyfikatów na coraz wyższym poziomie.   

Ewa Wardęga

Galeria zdjęć

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej