Historia naszej Szkoły

W roku 1820 na wniosek mieszkańców Zabierzowa została powołana przez Dozór Główny Szkół szkoła początkowa. Wynajęto jedną izbę u pani Reginy Walasowej w domu nr 61 w okolicy dzisiejszej ulicy Kalwaryjskiej. Izba ta była jednocześnie mieszkaniem nauczyciela pana Antoniego Szablowskiego. W tym domu szkoła mieściła się przez 13 lat. W pierwszym roku nauki uczęszczało do niej 17 uczniów.

Do roku 1855 nauka odbywała się jedynie w miesiącach zimowych. Program nauczania obejmował: z religii – naukę pacierza i pierwszych zasad katechizmu, z języka polskiego – naukę sylabizowania i czytania. Uczono również pisania na tablicy szkolnej. Od roku 1855 nastąpił bardzo szybki rozwój i poprawa warunków lokalowych szkoły za sprawą pana Andrzeja Myszala, który 10 października objął stanowisko nauczyciela. Siedziba placówki została przeniesiona do nowego budynku powstałego w 1857 roku w miejscu, w którym obecnie znajduje się dom kultury. Nadal jednak istniał tylko jeden etat nauczyciela. Stan ten zmienił się dopiero w roku 1878, gdy na wniosek pana Andrzeja Myszala przyznano drugi etat i od tego momentu nauka odbywała się w dwóch klasach. Liczba uczniów wzrosła do 135. W okresie tym działała również szkoła niedzielna. W roku 1883 wybudowano nową, murowana salę szkolną, obok już istniejącej. Każdy następny rok przynosił wzrost liczby nauczycieli i uczniów. Stopniowo także poszerzano program nauczania. W roku 1903 pan Andrzej Myszal ukończył pracę zawodową. Dzięki jego wieloletniej pracy jako nauczyciela, a następnie kierownika, szkoła w Zabierzowie przeżyła okres świetności. Od czasu odejścia pana Myszala następowały częste zmiany kierownictwa i w związku z tym stopniowo pogarszał się poziom nauczania. Nieremontowane budynki zaczęły niszczeć.

W 1910 roku kierownikiem szkoły został pan Jakub Hodur, który piastował to stanowisko przez 32 lata. Powoli zaczął przywracać dawną świetność pomieszczeniom szkolnym. Rozwinął działalność kulturalno – oświatową. W szkole odbywały się przedstawienia, odczyty, pogadanki, różnego rodzaju kursy. Kolejnym przedmiotem nauczania stał się język niemiecki, którego opanowanie dla wielu mieszkańców Zabierzowa było przepustką do otrzymania lepiej płatnej pracy. W okresie I wojny światowej nauka mimo wielkich trudności trwała nieprzerwanie. W okresie międzywojennym w zabierzowskiej szkole uczono już w systemie sześcioklasowym. W roku szkolnym 1936/37 zawiązano komitet budowy nowej szkoły. Zaczęto gromadzić fundusze i materiały. Niestety, wybuch II wojny światowej zniweczył te plany. Okres powojenny nie przyniósł istotnych zmian. Dopiero w 1958 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku 6 października 1962 roku.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej