Oświadczenie dot. rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie

Opublikowano: 23-06-2017 | Autor: Administrator

     Generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, poinformowała Urząd Gminy Zabierzów o złożeniu przez ww. spółkę w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z powyższym Urząd Gminy zmierza do rozliczenia i zamknięcia umowy zawartej ze Spółką, dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz możliwie szybkiego wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych w trybie Prawa zamówień publicznych.

Urząd Gminy Zabierzów

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej